Strategisk oplevelser på nettet

Moderne tider

Hvornår kan man egentlig kalde noget moderne, inden det så alligevel er forældet? Når det kommer til eksempelvis mode, vil noget mode være super moderne i een sæson, hvor man året efter, når man ser det igen, vil tænke, hvordan det overhovedet og nogensinde ville kunne have haft titlen som at være moderne.

Ret beset kan man sige, at man jo helt og aldeles selv bestemmer, om man finder noget moderne, eller om man ikke gør. Der er dog stadig nogle parametre, der skal gøres sig gældende, når det handler om nutidighed, og hvad nogen nok også vil betegne som værende moderne. Det kommer også an på, hvad man sammenligner med. I gamle dage var en damper langt mere moderne, end et sejlskib. Men sammenligner man, i dag, en damper med en lystyacht eller en kæmpe olietanker, vil man da kalde damperen moderne? Formentlig ikke. Igen tilbage til at det handler om, hvilke ting man sammenligner med.